Cena Pacova ve vícebojích (35.ročník)

přeboru kraje Vysočina a přebor Jihočeského kraje mužů, žen, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň ve vícebojích pro rok 2009

datum konání :

sobota 15.srpen 2009 od 14,00 hodin a neděle 16.srpen 2009 od 9,00 hodin

místo konání :

Pacov - stadion U svaté Anny

startují :

muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně

vypsané soutěže :

muži – desetiboj – hlavní závod 35.ročníku Ceny Pacova

            (100,dálka,koule,výška,400-110př,disk,tyč,oštěp,1500)

junioři, dorostenci - desetiboj

            (100,dálka,koule,výška,400-110př.,disk,tyč,oštěp,1500)

ženy, juniorky, dorostenky - sedmiboj

            (100př.,výška,koule,200-dálka,oštěp,800)

starší žáci – devítinou  (100př,disk,tyč,oštěp-60,dálka,koule,výška,1000)                                                       

starší žákyně - sedmiboj  (100př.,výška,koule,150-dálka,oštěp,800)      

mladší žáci, mladší žákyně – pětiboj  (60př.,kriket,60,dálka,800)

časový pořad :

 

1.den

 

 

 

 

 

14,00

100 m m,jři,dci

 

 

 

 

14,30

100 m př. ž,jky,sžci

 

 

 

 

14,40

100 m př. dky

dálka m,jři,dci

 

 

 

14,55

100 m př.sžky

 

disk sžci

 

 

15,10

60 m př. mžci

 

 

 

 

15,20

60 m př.mžky

výška ž,jky,dky,sžky

 

 

 

15,40

 

 

kriket mžci,mžky

koule m,jři,dci

 

15,50

 

tyč sžci

 

 

 

16,40

60 m mžci

výška m,jři,dci

 

koule ž,jky,dky,sžky

 

16,50

60 m mžky

 

 

 

 

17,10

 

dálka mžci,mžky

 

 

 

17,40

200 m ž,jky,dky

 

oštěp sžci

 

 

17,55

150 m sžky

 

 

 

 

18,05

800 m mžci

 

 

 

 

18,10

800 m mžky

 

 

 

 

18,20

400 m m,jři,dci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.den

 

 

 

 

 

9,00

110 m př.m,jři,dci

dálka ž,jky,dky,sžky

 

 

 

9,20

60 m sžci

 

 

 

 

9,40

 

 

disk m,jři,dci

 

 

10,00

 

dálka sžci

 

 

 

10,40

 

tyč m,jři,dci

oštěp ž,jky,dky,sžky

 

 

11,00

 

 

 

koule sžci

 

11,40

800 m ž,jky,dky,sžky

 

 

 

 

11,50

 

výška sžci

 

 

 

12,50

 

 

oštěp m,jři,dci

 

 

13,30

1000 m sžci

 

 

 

 

13,50

1500 m m,jři,dci